صدور پروانه صلاحیت حرفه ای ویژه پرستاران شاغل در مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳