قابل توجه کلیه متخصصین محترم انکولوژی و رادیوتراپی و کلیه مراکز سرپایی شیمی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳