شکايات مرتبط با کار در بين دندانپزشکان

dental complaintsدندانپزشکي حرفه اي سخت است که نيازمند دقت و تمرکز مي باشد.اکثر دندانپزشکان امروزه در حالت نشسته به درمان بيماري که در موقعيت خوابيده است مي پردازند.چون حوزه کاري آنها (دهان بيمار) باريک است،باعث يک وضعيت بسيار غير انعطاف پذير بدن نسبت به بيمار در همين درمان مي شود.مطالعات نشان داده اند که دندانپزشکان داراي فراواني بالايي از مشکلات عضلاني-اسکلتي هستند.اين مطالعه براي ارزيابي شکايات مرتبط به کار در بين دندانپزشکان با اهداف ويژه اي براي يافتن شيوع گردن درد،شانه درد و پشت درد در بين جراحان دندان و جهت شناسايي ريسک فاکتورهاي همراه با اين علائم صورت گرفته است.

 دریافت متن شکايات مرتبط با کار در بين دندانپزشکان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳