قابل توجه مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

قابل توجه مسئولین فنی مراکز سوء مصرف مواد ، نظر به پیگیریهای ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت دریافت اطلاعات شناسنامه ای استان در کلیه حوزه ها، خواهشمند است فایل پیوست را تکمیل و حداکثر تا ۹۷/۶/۱۴ به ایمیل معاونت درمان ارسال نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳