ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

جهت دریافت نامه دانشگاه ایران اینجا کلیک نمایید .

جهت دریافت نامه وزارت خانه اینجا کلیک نمایید .

جهت دریافت پوستر ششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی  ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات اینجا کلیک نمایید .

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳