چگونگی تأسیس مؤسسات در شهر اصفهان

شاخص اعطای ظرفیت تاسیس درمانگاه های عمومی/ دندانپزشکی و مؤسسات رادیولوژی و سونوگرافی در شهر اصفهان

 

با توجه به بررسی های به عمل آمده و ظرفیت های تعیین شده در کلان شهرها توسط وزارت متبوع، ظرفیت های آزاد جهت صدور موافقت اصولی مؤسسات/ بخش های رادیولوژی و سونوگرافی، درمانگاه عمومی و درمانگاه/ بخش دندانپزشکی شهر اصفهان به تفکیک مناطق شهرداری اعلام شده است. متقاضیان تاسیس مؤسسه می توانند با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و اخذ تاییدیه کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه و پس از احراز شرایط و استاندارد ها مجوز تاسیس دریافت نمایند.            

متقاضیان میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه صدور پروانه ها به آدرس

www.parvaneh.behdasht.gov.ir تا  تاریخ   ۴/۱۵ / ۹۷     ارسال نمایند.                         

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳