شاخصهای بخش اورژانس

b91
مجموعه شاخصهای اورژانس گامی در جهت سنجش عملکرد وارتقا کیفیت خدمات اورژانسها و افزایش رضایتمندی است.جهت دریافت فایل شاخصهای بخش اورژانس بیمارستانی اینجا را کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳