سمینار سه روزه مراقبت‌های پرستاری در اورژانس

سمینار سه روزه مراقبت‌های پرستاری در اورژانس

 در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و همچنین اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی، اداره پرستاری معاونت درمان، سمینار تخصصی سه روزه "مراقبت‌های پرستاری دراورژانس"را با حضور اساتید محترم دانشکده پزشکی و دانشکده پرستاری- مامایی، جهت پرستاران شاغل در بخش‌ها ی اورژانس،از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ شهریور ماه در محل کلاس شماره ۹ دانشکده پرستاری، با ۸.۷۵ امتیاز آموزش مداوم برگزار نمود. این کارگاه در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس، ارتقاء خدمات بالینی در آن بخش‌ها و سیاست‌های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای برنامه‌های حاکمیت بالینی برگزار گردید. هدف از برپایی این دوره آشنایی پرستاران شاغل در بخش های اورژانس در زمینه اورژانس های شایع دیابت، تریاژ در اورژانس، برخورد با بیمار دچار مولتیپل تروما، پایش در اورژانس، مراقبت‌های پرستاری در حوادث عروق مغزی، مراقبت‌های پرستاری در نارسایی حاد تنفسی، مراقبت‌های پرستاری در نارسایی حاد کلیوی، مراقبت‌های پرستاری در کودک دچار تب و تشنج و مراقبت‌های پرستاری در سندرم حاد کرونری بود.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳