قابل توجه مسؤلین فنی محترم مراکز درمان سوء مصرف مواد

به اطلاع می رساند با توجه به مصوبه کارگروه مراقبت و درمان بیماری کرونا ویروس مورخ ۱۴/۴/۹۹ مقرر گردید  از تاریخ ۲۱/۴/۹۹ تا اطلاع ثانوی کلیه مراکز درمان سوء مصرف مواد شهر اصفهان خدمات حضوری به بیماران را به حداقل ۳ روز در هفته کاهش دهند و مراکزی که در مناطق فرد می باشند در روزهای فرد و مراکزی که در مناطق زوج می باشند در روزهای زوج خدمات ارائه دهند.درخصوص مراکز واقع در شهرستان های استان با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان آن شهرستان روزهای فعالیت مرکز (۳روز در هفته) اجرا گردد ضمنآجهت دریافت دستورالعمل اجرای پروتکل های حفاظتی و بهداشتی در مؤسسات، دفاتر کار و مطب ها اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳