سامانه مدیریت فرآیندهای اداری معاونت درمان

gogo در راستای ایجاد سامانه مدیریت فرآیندهای اداری معاونت درمان (سمفا) و در ادامه انجام مرحله تحلیل طرح مذکور،جلسه ای روز چهارشنبه

۱۱ اردیبهشت ماه با حضور رئیس اداره امور بیمارستانی و خدمات بالینی و رئیس گروه آمار مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات ومجری طرح تشکیل گردید.
IMG 6601

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳