رونمایی از ویراست اول کتاب نقشه راه درمان استان

رونمایی از ویراست اول کتاب نقشه راه درمان استان توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

تدوین ویراست اول نقشه راه درمان استان در راستای دستیابی به چشم انداز عدالت محوری ، ارتقاء سطح ایمنی بیماران ، مدیریت و به حداقل رساندن اعزام های بین بیمارستانی و در نهایت رضایت مندی شهروندان به مدت ۱۸ ماه به طول انجامید . این فرآیند از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ آغاز گردید و مراحل گرد آوری اطلاعات ، تحلیل و بررسی داده ها و ... از ابتدای سال ۱۳۹۶ ، پس از تأیید نهایی هیأت رییسه محترم دانشگاه علوم پزشکی و مقام عالی وزارت متبوع رسماً کلید خورد .

 

این مجموعه گرانبها با چشم انداز توسعه استان در ۳ حیطه : نیروی انسانی تخصصی ، تجهیزات پزشکی سرمایه ای و فضای فیزیکی مراکز درمانی بستری با ارجحیت بخش های ویژه تدوین گردیده است که استراتژی توسعه دانشگاه را تا سال ۱۴۰۴ مطابق با پتانسیل ها و امکانات استانی تعیین و از پرت منابع جلوگیری می نماید . ویراست اول این کتاب در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۷ توسط وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اصفهان رو نمایی شد. مسلماً در فاز اجرای این نقشه ، حمایت همه جانبه مقامات عالی کشوری و استانی و همچنین مدیریت و حمایت مالی خیرین محترم انکار ناپذیر خواهد بود .

 

     

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳