روشهای ارتقاء بهداشت دست و شستن دست

هفت روش صحیح شستن دستها بیمارستان اردستان تهیه کننده :سوپروایزر آموزشی اردستان فاطمه قاسمی لباف مرکز آموزشی ودرمانی حضرت سیدالشهداء(ع)  اصفهان ،برگزاري کلاسهاي آموزشی توسط مسئول بهداشت آقاي هادي صباو....

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">
 

.روش صحیح شستن دستها.
 
گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ارتقاء بهداشت دست.
 
تذکر:(برنامه تحت نرم افزار Adobe Reader 9 یا Adobe Reader 8 باز می شود.)   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳