رمز و راز موفقیت در زندگی

قانون جهانی موفقیت

 

(۱) قانون علت و معلول

 

هر چیز به دلیلی رخ می‌دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علت یا علت‌های به خصوصی وجود دارد،

چه از آنها اطلاع داشته باشید، چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.  

                                                                 

                                                                                           در زندگی      

 

                         هر کاری را که بخواهید، می‌توانید انجام دهید؛ به شرط آن‌که تصمیم بگیرید

                                                که دقیقا چه می‌خواهید و سپس عمل کنید.     

 

 

                                                                                     (۲)  قانون ذهن                       

                           

                                                      شما تبدیل به همان چیزی می‌شوید که درباره آن بیشتر فکر                           

                                                                                             می‌کنید.      

                                        

                                           پس همیشه درباره چیزهایی فکرکنید که واقعا طالب آن هستید.                         

  

 

                                                                         (۳)  قانون عینیت یافتن ذهنیات

                     

                                            دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست                  

                                                                             کار اصلی شما در زندگی                   

 

                                       این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید.

                                  زندگی ایده‌آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی                   

                                     را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند، حفظ کنید

 

                            تهیه وتنظیم/ دکتر شهین مرتجی                                                                     

               مسؤل امور فرهنگی / معاونت درمان اصفهان                                                              

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳