رسیدگی به شکایات از دندانپزشکان و رشته های وابسته

dr.tofighniaرسیدگی به شکایات از دندانپزشکان و رشته های وابسته از سه طریق انجام می گیرد:
۱- دادگستري ۲- سازمان نظام پزشكي ۳- سازمان تعزيرات
 
 

 دریافت متن رسیدگی به شکایات از دندانپزشکان و رشته های وابسته

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳