راه های ارتباطی و پاسخگویی برنامه تحول نظام سلامت

               

                                                                                                                                                                                                                                                                          

تلفن پاسخگویی شبانه روزی ستاد هدایت

 

 

۶۶۳۳۳۶۶

 

 

تلفن گویای رسیدگی به شکایات معاونت درمان

 

 

۶۶۲۹۹۲۷

 

 

سامانه پیامکی

 

 

۳۰۰۰۷۵۱۱۵۱۱۵

 

 

پست الکترونیکی

 

 

treatment@mui.‎‎ac.‎‎ir

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳