راهنمای ارتقای کیفیت کمیته مرگ و میر بیمارستانی

کمیته مرگ و میر بیمارستانی برای بررسی علل مرگ و میر ،روند مرگ و میر،جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب ارزیابی ابعاد قانونی موضوع بررسی ،تجزیه و تحلیل عوارض بیمارستانی و روند انها تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و ... تشکیل میگردد .در صورتیکه  کمیته مرگ و میر بیمارستان دقیق و هدفمند عمل نکند موارد زیر اتفاق می افتد متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از مراکز شاهد ان است

۱- اطلاعات کامل جمع اوری نمیشود

۲-اطلاعات ضروری و مورد نیاز جمع اوری نمیشود

۳-اطلاعات در زمان مناسب و به موقع جمع اوری نمیشود

۴-بسیاری از حقایق کشف نمیشود

۵- علل قابل اجتناب شناسایی و دسته بندی نمیشود

و......

در این راستا جهت برگزاری کمیته های بیمارستانی به صورت هماهنگ و بکپارچه راهنمایی ارتقای کیفیت کمیته مرگ و میر بیمارستانی تنظیم و به کلیه مراکز ارسال شد .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳