دیالیز:(مدارک لازم جهت دریافت معرفی نامه،دریافت کارت بیماران خاص)

دریافت فایل دیالیز:(مدارک لازم جهت دریافت معرفی نامه،دریافت کارت بیماران خاص)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳