دومین همایش بزرگداشت رژیم درمانگران

 به مناسبت روز جهانی رژیم درمانگر دومین همایش بزرگداشت رژیم درمانگران با حضور ریاست محترم دانشگاه ,معاونت های درمان ، بهداشت ، غذا و دارو و انجمن تغذیه و نظام پزشکی برگزار گردید.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳