دومین جلسه شورای هموفیلی و تالاسمی

روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه شورای هموفیلی تالاسمی باحضورمدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی ، رئیس گروه مدیریت بیماریها و پیوند اعضا وکارشناس مربوطه،نماینده معاونت غذا و دارو ، مدیریت بیمارستان  امید به همراه  مسئول و سرپرستار  بخش هموفیلی تالاسمی برگزار گردید . 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳