جلسه مدیران پرستاری مراکز درمانی

جلسه مدیران خدمات پرستاری

دومین جلسه آموزش ضمن خدمت مدیران پرستاری در سال ۱۳۹۷، با عنوان "اعتباربخشی در بیمارستان" روز یکشنبه ۳ تیر ماه، با حضور مدیران پرستاری مراکز درمانی دولتی و خصوصی، در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره، توانمند نمودن مدیران پرستاری در خصوص اعتباربخشی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بود.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، جناب آقای دکتر گنجی، مدیر محترم درمان، در خصوص نحوه مدیریت منابع انسانی در بیمارستان سخنانی ایراد فرمودند. سپس جناب آقای جمالی، ریئس محترم اداره پرستاری این معاونت، مطالبی در خصوص اهداف جلسه، اهمیّت اعتباربخشی و نقش مدیران پرستاری در اعتباربخشی بیمارستان‌ها و برنامه های اداره پرستاری، بیان فرمودند. در ادامه جناب آقای دکتر گلزاری و سرکار خانم مسعودیان، رئیس و کارشناس محترم اداره نظارت و اعتباربخشی بیمارستانها، به تدریس نحوه انجام بازدیدهای ادواری اعتباربخشی و سنجه های مختلف اعتباربخشی، پرداختند و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. در پایان مقرّر گردید به دلیل اهمیّت موضوع اعتباربخشی، مجدداً در جلسه بعدی مدیران پرستاری در خصوص این موضوع بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

پاورپوینت جلسه: شماره ۱ - شماره ۲ 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳