دوره آموزشی کدگذاری مرگ و میر(۲)

دومین جلسه از کارگاه آموزشی کدگذاری مرگ و میر (۲)  روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۹۴ با حضور کارشناسان کدگذاری مراکز درمانی استان و سرکارخانم دکتر سقائیان نژاد در سالن کنفرانس این معاونت  برگزار گردید.آخرین جلسه این کارگاه در تاریخ های ۱۴ و ۲۸ بهمن برگزار می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳