دوره آموزشی مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

 

دوره « آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی» در دی و بهمن ماه سال جاری (هر پنجشنبه) توسط مدیریت محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه برگزار می گردد. از آنجا که کارمندان، الزامی به شرکت در دوره مذکور نداشته و شرکت در این دوره اختیاری می باشد، در صورت تمایل کارکنان به شرکت دراین دوره اسامی (نام، نام خانوادگی و کد ملی) و مستندات مربوطه به صورت مکتوب و از طریق اتوماسیون اداری حد اکثر تا تاریخ ۲۰/۹/۹۶  به آن مدیریت محترم ارسال گردد.

۱-دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال باز پرداخت شهریه دوره ندارد.

۲-دانشگاه تعهدی در قبال پرداخت حق اشعه پس از طی دوره نخواهد داشت. ضمناً قبل از معرفی به آن مدیریت ضروری است تعهد مربوطه از آنان اخذ و در پرونده پرسنلی ضبط گردد.

۳- دانشگاه هیچ گونه  مسئولیتی در خصوص تهیه ناهار و محل اسکان شرکت کنندگان ندارد .

۴- ارسال تصویر فیش واریزی شهریه دوره به حساب شماره ۲۱۳۸۳۱۰۲۸۲۰۰۴ با شناسه واریزی ۱۳۱۸۳۱۰۲۸۲۰۰۴۱۴۴۷ به نام: رابط متمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و یا شماره شبا ۷۸۰۱۳۰۱۰۰۰۰۲۱۳۸۳۱۰۲۸۲۰۰۴  IR  در زمان ارسال معرفی نامه الزامی است.

توجه: معرفی نامه هایی که بدون تصویر فیش واریزی ارسال شده باشد از نظر آن مدیریت اقدامی ندارد.

۵-ارایه دو قطعه عکس ۴×۳  (مشخصات سجلدی پشت نویسی شده) و اصل فیش واریزی در زمان شرکت در کلاس ضروری است.

۶-شرکت در کلاس با استفاده از مرخصی استحقاقی یا در خارج از انجام شیفت موظف  امکان پذیر خواهد بود.

۷- ساعات آموزش طی شده با رعایت سقف ساعات آموزشی به عنوان دوره شغلی قابل محاسبه در شناسنامه آموزش کارمندان خواهد بود.

-         لازم به ذکر است دوره های مذکور در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد افراد متقاضی تشکیل می گردد.

-         یاد آور می گردد صرفاً گروه هدف مشخص شده در جدول ذیل امکان شرکت در دوره مذکور را دارند.

ردیف

عنوان دوره

گروه هدف

محل برگزاری

مبلغ شهریه به ریال

۱

آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

شاغلین پستهای رادیوتراپی،دندانپزشک ،پزشک بیمارستانی (فقط متخصص قلب )، ،کارشناس و کاردان آزمایشگاه  و کارشناس بهداشت محیط

دانشکده پزشکی

۲۵۰۰۰۰۰

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                                                                     

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳