دوره آموزشی مدیریت پذیرش

etelaeبا توجه به اينکه مراجعان مراکز درماني بدواً و به منظور شروع جريان درماني بيمار خود به واحد پذيرش مراجعه دارند،

اين مواجهه و نحوه‌ي عملکرد پرسنل پذيرش از حيث ادب، آداب معاشرت، نحوه‌ي ارائه‌ي خدمت و ... بسيار حائز اهميت است. لذا واحد مدارک پزشکی و آمار این معاونت در نظر دارد به عنوان گامی موثر و مثبت در راستای بهبود کیفیت فرآیندهای این بخش ، دوره آموزشی ویژه پرسنل پذيرش برگزار نماید. برای ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
 
خواهشمند است مطالب زیر را با دقت خوانده و از تماس غیر ضروری به معاونت درمان اجتناب نمایید.
_ ثبت نام دوره های آموزشی مندرج در جدول زیر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۷ و ۸ آبان ماه سال ۹۲ انجام پذیر است.
-هر نفر میبایست تنها در یکی از این دو تاریخ ۰۷/۰۸/۹۲ و ۰۸/۰۸/۹۲ ثبت نام نموده و در تاریخ تعیین شده در دوره شرکت نماید ، ثبت نام تا تکمیل ظرفیت (۱۰۰نفر) امکان پذیر است.
_ تنها مسوولین مدارک پزشکی و متصدیان پذیرش می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.
- پرسنل مدارک پزشکی شبکه های بهداشت و ستاد دانشگاه نیز می توانند در این دوره شرکت نمایند.
- مسوول مدارک پزشکی مراکز می بایست بر ثبت نام پرسنل زیر مجموعه خود نظارت داشته و تاریخ شرکت پرسنل پذیرش در دوره را طوری تنظیم نمایند که کلیه پرسنل در دوره شرکت نمایند و خللی نیز در انجام امور آن مرکز ایجاد نگردد.
برنامه زمانبندی دوره آموزشی پرسنل پذیرش

ردیف

عنوان دوره

گروه مجاز به شرکت در دوره

تاریخ دوره

ساعت تشکیل کلاس

محل تشکیل کلاس

تاریخ ثبت نام در سایت

ظرفیت کلاس

۱
*

مدیریت بخش پذیرش ویژه
پرسنل بیمارستانها

مسوول مدارک پزشکی و پرسنل شاغل در پذیرش بیمارستانها

۹۲/۰۸/۱۱
 

 
۸:۳۰ صبح

سالن اجتماعات معاونت درمان

۹۲/۰۸/۰۷
و
۹۲/۰۸/۰۸

۱۰۰ نفر

۲
*

مدیریت بخش پذیرش ویژه
پرسنل بیمارستانها

مسوول مدارک پزشکی و پرسنل شاغل در پذیرش بیمارستانها

۹۲/۰۸/۲۸
 

 
۸:۳۰ صبح

سالن اجتماعات معاونت درمان

۹۲/۰۸/۰۷
و
۹۲/۰۸/۰۸

۱۰۰ نفر

۳ 
*

مدیریت بخش پذیرش ویژه پرسنل
شبکه های بهداشتی و ستاد دانشگاه

پرسنل شاغل در پذیرش شبکه ها و پرسنل شاغل در ستاد دانشگاه

۹۲/۰۹/۰۴

 
۹ صبح

سالن اجتماعات مرکز بهداشت شماره یک

۹۲/۰۸/۰۷
و
۹۲/۰۸/۰۸

۱۰۰ نفر

تذکر:
* به دلیل یکسان بودن دوره های۱ ,۲ , ۳ افراد متقاضی تنها در گروه های مشخص شده مجاز به ثبت نام می باشند.
*با توجه به اینکه جا به جایی پس از ثبت نام امکان پذیر نمی باشد لطفا در زمان ثبت نام دقت نموده و تاریخ را به درستی انتخاب نمایید.
 
ثبت نام ویژه بیمارستانها
ثبت نام ویژه شبکه های بهداشتی و ستاد دانشگاه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳