دوره آموزشی ۹۷

 

ثبت نام  دوره آموزش ضمن خدمت ارزیابی خارجی کیفیت و روش های جایگزین

 

تاریخ برگزاری:۹۷/۰۷/۱۹

شروع ثبت نام : ۹۷/۰۶/۲۲ تا تکمیل ظرفیت

 
۱ Start ۲ کامل

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳