دهه مهرورزی ( عید قربان تا عید غدیر ) بر شیعیان مبارک باد

 
00-grba-gder
 
  مست تر شو تا غدیر از عید قربان بگذرد  
 کاروان از هفت شهر عشق و عرفان بگذرد
 
راه بیت الله اگر از هند و ایران بگذرد
مهربانا یک دو جامی بیشتر از خود برآ
مست تر شو تا غدیر از عید قربان بگذرد
 
خون نمی خوابد" چنین گفتند رندان پیش از این کیست می خواهد که از خون شهیدان بگذرد؟
 
نغمه اش در عین کثرت، جوش وحدت می زند
هر که از مجموع آن زلف پریشان بگذرد
پردة عشّاق حاشا بی ترنّم گل کند
 
شام دلتنگان مبادا در غم نان بگذرد
وای روز ما که در اندوه و حرمان سر شود
حیف عمر ما که در دعوا و بهتان بگذرد
 
خون سهراب و سیاوش سنگفرش کوچه هاست
 
رستمی باید که از این آخرین خوان بگذرد
کاشکی این روزها بر ما نمی آمد فرود
حسرت این روزها بر ما فراوان بگذرد
 
کافر از کافر گذشت و گبر یار گبر شد
کاش می شد تا مسلمان از مسلمان بگذرد
حال و روز عاشقان امروز بارانی تر است
 
نازنینا اندکی بنشین که باران بگذرد
از شراب مشرق توحید خواهد مست شد
گر نسیم هند از خاک خراسان بگذرد
 
عید قربان ۱۳۸۸ – دهلی نو 
 
     تهیه وتد وین / دکتر مرتجی
مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳