دندان ‌درد

dental54دندان ‌درد علل بسياري مي‌تواند داشته باشد ليکن معمولا علت آن صدمه پالپ دندان (عصب دندان) بدليل پوسيدگي است. کساني که دچار دندان درد شده‌اند مي‌دانند که درد هميشه به يک صورت شروع نشده و شدتش در تمامي موارد يکسان نيست. بعبارت ديگر نوع درد به ميزان پوسيدگي و شدت آسيب وارد به پالپ بستگي دارد.
 

 دریافت متن دندان درد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳