راه اندازی مراکز دندان پزشکی بیمارستانی با تعرفه دولتی

با پیگیری های انجام شده از طرف واحد دندانپزشکی این معاونت مراکز دندانپزشکی ذیل با تعرفه دولتی  در حال ارایه خدمات به عموم بیماران می باشند:

-مرکز دندانپزشکی بیمارستان چمران

-مرکز دندانپزشکی بیمارستان سیدالشهدا

-مرکز دندانپزشکی بیمارستان امین

همچنین مراکز دندانپزشکی پیوست در قالب بخش خصوصی به صورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات به همشهریان عزیز می باشند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳