دندانپزشكي كودكان

pediatricيك تخصص دندانپزشكي است كه محدوده آن را سن فرد تعيين مي كند. پيشگيري ودرمان بيماريهاي دهان و دندان از دوران نوزادي و كودكي تا بلوغ به عهده متخصص اين رشته است. كودكان نيازمند مراقبتهاي ويژه سلامتي نيز توسط متخصص اين رشته درمان مي شوند.
 
 

دریافت متن دندانپزشکی کودکان 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳