دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي

دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي نتايج آزمايش ها تحت تاثير متغيرهای گوناگونی است که این متغيرها شامل مراحل قبل از، حين و پس از آزمايش می باشند . بـا تـوجـه بـه اهميت متغيرهـای قبل از آزمـايش مجموعـه ای از دستورالعمل هــای کـاربردی در خصـوص مـديـريت نـمـونه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت اعلام گردیده. جهت دریافت فایل دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت فایل دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳