دستورالعمل جمع آوری نمونه در محیط خارج از آزمایشگاه

دستورالعمل جمع آوری نمونه در محیط خارج از آزمایشگاه

جهت مشاهده فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳