بسته حمایتی بیماران خاص ، صعب العلاج ، پیوند اعضاء و سرطان

جهت در یافت  بسته حمایتی بیماران خاص ، صعب العلاج ، پیوند اعضاء و سرطان اینجا را کلیک کنید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳