دستورالعمل استاندارد آنتی دوت تراپی

جهت دریافت دستورالعمل استاندارد آنتی دوت تراپی اینجا را کلیک نمایید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳