دسترسی به بانک های اطلاعاتی

 با توجه به نامه شماره ۲۰۲/۴/و مورخ ۱۸/۲/۹۵ ریاست محترم مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص برقراری دسترسی به بانک اطلاعاتی ESCI ،امکان دسترسی کاربران محترم کتابخانه های دانشگاه به این بانک اطلاعاتی از طریق لینک روبرو در وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه فراهم می باشد.(ISI Web of Science) شایان ذکر است از طریق لینک زیر وضعیت مجلات نمایه شده در این پایگاه به همراه لیست مجلات ایرانی نمایه شده در آن به پیوست ارسال می شود.

وضعیت مجلات نمایه شده

همچنین پایگاه اطلاعاتی Anatomy.tv نیز از طریق وب سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه به آدرس www.lib.mui.ac.ir  قابل دسترس می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳