دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۸

جهت دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۳۹۸ کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳