دریافت فایل راهنمای کار با برنامه آزمون الکترونیکی

آزمون الکترونیکیباتوجه به برگزاری آزمون های الکترونیکی از سوی مدیریت محترم توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راهنمای کار با برنامه آزمون الکترونیکی جهت آشنایی کاربران آماده شده است جهت دریافت فایل مربوطه کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳