درسهای خوب زندگی

سه پندخوب از لقمان به پسرش

 

در زندگی بهترین غذای جهان را بخور ،

دربهترین رختخواب جهان بخواب ،

در بهترین  خانه ها زندگی کن ،

 

پسرگفت : اما ماکه فقیریم چطور این کارهارا بکنم ؟

 

لقمان گفت : اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری هرغذایی طعم بهترین غذای جهان را میدهد .

اگر بیشترکار کنی و دیرتر بخوابی هر جا که بخوابی بهترین خوابگاه جهان است

و اگر با مردم دوستی کنی در قلب آنها جای میگیری

و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.

 

                                                                 تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی         

                                                    مسؤل امور فرهنگی/معاونت درمان اصفهان 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳