برگزاری کمیته خطا و خطر استانی

در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۷ کمیته خطا و خطر استانی با حضور معاون محترم درمان و تمامی اعضای کمیته برگزار گردید ، در این جلسه ضمن تشکر و خیر مقدم به مدعوین محترم ، سناریو مرگ بیمار دریکی از مراکز جراحی محدود قرائت شد و نظرات پرسنل خاطی شنیده و سپس نظرات کارشناسی پزشکان و متخصصان عضو کمیته بازگو شد و در آخرمقرر گردید تمامی فرآیند های داخلی مرکزاصلاح ،همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های مراکز جراحی محدود مجددا ابلاغ شود و تیم آموزشی جهت اصلاح فرآیند ها و آموزش به پزشکان و پرستاران آن مرکز تشکیل داده شود.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳