قابل توجه مسئولين فني مراكز درمان سوء مصرف مواد

قابل توجه كليه مراكز درمان سوء مصرف مواد ، با توجه به نامه معاونت بهداشتي دانشگاه، در صورت تمايل مراكز متقاضي درمان دخانيات نام مركز خود را به معاونت درمان (واحد mmt) اعلام نمايند .جهت دريافت فايل دستورالعمل كليك نماييد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳