حمل و نقل فراورده های خونی

جهت دریافت دستورالعمل اداره کل انتقال خون استان اصفهان در ار تباط با حمل و نقل فرآورده های خونی بر روی قسمت های زیر کلیک نمائید.

حمل و نقل فرآورده های خونی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳