حفاظت فردی پرسنل در زمان پاسخ دهی به طغیان بیماری فیلو ویروسی

قابل توجه کلیه مراکز درمانی، جهت دریافت فایل آخرین توصیه های فنی سازمان جهانی بهداشت در خصوص وسایل مورد استفاده در حفاظت فردی پرسنل در زمان پاسخ دهی به طغیان بیماری فیلو ویروسی مانند ابولا اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳