حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی

دريچه اي به حاکميت باليني و تعالي خدمات باليني:
تعالي خدمات باليني در مفهوم کلي به معناي ارتقاي کيفيت خدمات باليني و افزايش پاسخگويي ارائه دهندگان و متوليان امر سلامت در مورد کيفيت خدمات ارائه شده به مردم است.
ويراستاري علمي:دکتر فاطمه هاديزاده،نويسندگان به ترتيب الفبا:دکتر نيما خليقي نژاد،دکتر منيژه
عطائي،دکتر فاطمه هاديزاده <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
جهت دریافت فایل کلیک نمائید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳