راهنمای شرایط و الزامات اعزام و انتقال صحیح مصدومین به مراکز سوختگی

جهت دریافت راهنمای شرایط و الزامات اعزام و انتقال صحیح  مصدومین به مراکز سوختگی اینجا کلیک نمایید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳