جلسه بازآموزی اجرای برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون

مسئولین فنی علاقه مند به ثبت نام  قبل از شروع جلسه جهت ثبت نام به سایت آموزش مداوم پزشکی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر می باشد ثبت نام در سایت آموزش مداوم منوط به عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳