جلسه آموزشی ایمنی در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

در این کلاس آموزشی پیرامون اصول ایمنی در بخش های مختلف آزمایشگاههای تشخیص طبی توسط مدرسین محترم آقای دکتر یاران، آقای دکتر گلستانی و آقای دکتر سعادت آموزشهای لازم داده شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳