جلسه بررسی مشکلات فاکتورهای انعقادی

صبح روز یکشنبه ۲ دی ماه جلسه ای با حضور نماینده معاون محترم غذا و دارو ، نماینده محترم داروخانه های آموزشی و قائم مقام محترم ریاست بیمارستان امید و مسئولین محترم داروخانه های توزیع کننده فاکتورهای انعقادی و مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی ، رئیس محترم اداره امور بیماریها و کارشناس مربوطه تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص مشکلات فاکتورهای انعقادی و نحوه درخواست و توزیع آن در استان  مباحثی مطرح و تصمیماتی گرفته شد .   

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳