جلسه آموزشی « آشنایی با دستگاه های نوین در جراحی های کم تهاجمی

روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه جلسه آموزشی « آشنایی با دستگاه های نوین در جراحی های کم تهاجمی » توسط اداره تجهیزات پزشکی جهت کارشناسان و تکنسین های تجهیزات پزشکی شاغل در کلیه مراکز درمانی استان (دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها) در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید و مورد استقبال کارشناسان شرکت کننده قرار گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳