جلسه هماهنگی مدیریت اعتبارات و هزینه در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه هماهنگی مدیریت اعتبارات و کنترل هزینه ها در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ریاست معاون درمان و با حضور مدیر کل محترم بیمه سلامت ، معاونین و مدیران ارشد بیمه سلامت ، قائم مقام معاون درمان  در تاریخ ۱۹/۱/۹۷ تشکیل و درخصوص برنامه ریزی مدیریت منابع و هزینه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳