جلسه هماهنگی بحث و تبادل نظردر خصوص ابلاغ دستورالعمل

جلسه هماهنگی بحث و تبادل نظردر خصوص ابلاغ دستورالعمل اختصاص ظرفیت ۱۰%تخت های بستری بیمارستان های تحت پوشش جهت عقد قرارداد با شرکت های بیمه تکمیلی در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۶ در سالن کتابخانه معاونت، با ریاست قائم مقام درمان و با حضور معاون مدیریت امورمالی در امور درآمدی و مدیران مراکز درمانی منتخب به همت اداره هماهنگی امور بیمه ها ،تعرفه و استاندارد برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳