جلسه هماهنگی درمانگاه های شبانه روزی دندانپزشکی برگزار گردید

meeting1جلسه هماهنگی مابین درمانگاه های شبانه روزی دندانپزشکی شهر اصفهان و واحد دندانپزشکی معاونت درمان راس ساعت ۸:۳۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ با حضور مسئولین درمانگاه های شبانه روزی دندانپزشکی و آقای دکتر مصطفی میرقادری مسئول واحد دندانپزشکی معاونت درمان و کارشناسان واحد دندانپزشکی در محل سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳