جلسه نحوه توزیع داروهای شیمی درمانی در مراکز سرپایی

صبح روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه جلسه ای با حضور معاون محترم غذا و دارو ،مدیر محترم نظارت بر امور دارو،مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی ، رئیس محترم اداره امور بیماریها ومسئول محترم بیماریهای غیر واگیر و سرطان در دفتر ریاست دانشگاه  تشکیل گردید . در این جلسه در خصوص جانمایی داروخانه های مورد تایید جهت ارائه داروهای شیمی درمانی  مراکز شیمی درمانی سرپایی مباحثی مطرح و تصمیماتی گرفته شد .  

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳